Search
Search

Takuuehdot

Tarjoamme komponenteihin kahden vuoden takuun, ellei käyttöehdoissamme toisin mainita, katso alla. Virheistä
tulisi ilmoittaa heti niiden havaitsemisen jälkeen.
Ostaja on oikeutettu takuuehtojen mukaiseen takuukorjaukseen vain esittämällä alkuperäisen ulkoporealtaan
maksua osoittavan tositteen. Takuuaikana MegaSpa Suomi Oy huoltaa tuotteen viat kohtuullisessa ajassa.

Takuun voimassaolon edellytykset

Takuun voimassaolo edellyttää, että ulkoporeallas on asennettu altaan käyttöohjeen mukaisesti, ulkoporealtaan
sähköasennuksen on suorittanut valtuutettu sähköasentaja, ulkoporeallasta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti ja
sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja ulkoporeallasta käytetään vain ja ainoastaan yksityiskäytössä.
Vastuu ulkoporealtaan asennuksesta on sen tekijällä ja ostaja vastaa siitä, että asennus on tehty käyttöohjeen
asennusohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tekemät asennusvirheet eivät missään muodossa ole myyjän vastuulla.
Tuotteen takuu raukeaa, jos asennus on tehty virheellisestI tai mikäli ulkoporeallasta säilytetään väärin tyhjennettynä
pakkasessa.

Kaupallinen käyttö

Ulkoporeallas on suunniteltu kestämään normaalin käytön. Kaupalliseen tai vuokrauskäyttöön asennettavissa
altaissa takuu on rajattu ja määritellään tapauskohtaisesti. Jos kaupallista käyttöä ei ole mainittu tilausvaiheessa ja
takuusta ei ole erikseen tilauksessa sovittu, on tuotteiden takuu kolme (3) kuukautta toimituksesta laskien. MegaSpa
Suomi Oy ei vastaa mistään altaan aiheuttamista välillisistä vahingoista kuten menetetyistä vuokratuloista tai muusta
asiakkaalle kohdistuvasta vahingosta.

Takuu ei kata

  • Työ- ja huoltokuluja
  • Kuluvia osia, kuten suodattimet, otsonaattori, niskatyynyt, tiivisteet ja kuulalaakerit pumpuissa.
  • Sähköiskun tai ukkosen tai muiden ulkoisten syiden aiheuttamat sähköaineiden vahingot.
  • Vedenlaadun aiheuttamat vauriot, esim. väärät klooriarvot, pH-arvot tai suolat.
  • Väärän talvisäilytyksen aiheuttamat jäätymisvauriot.
  • Väärän tai huolimattoman käsittelyn aiheuttamat vauriot.

 

Takuu ei kata ostajalle aiheutuneita välillisiä, epäsuoria tai muita epätavallisia vahinkoja, kuten esimerkiksi tulojen
menetyksen, puhelinsoittojen, kokoonpanon / purkamisen, matkojen, jne. aiheuttamia kustannuksia.

Takuutoimenpide

Ostajan on ilmoitettava viallisesta ulkoporealtaasta tai sen osasta välittömästi huoltoomme. Vikailmoitusta tehdessä tulee mainita altaan malli, sarjanumero, sekä osto- ja
asennuspäivä, samoin kuin vian laatu ja olosuhteet vian ilmetessä. MegaSpa Suomi Oy huoltoedustaja vastaa
vikojen toteamisesta ja korjauksesta. Viallinen ulkoporeallas saatetaan kuntoon korjaamalla, huoltamalla tai
vaihtamalla vialliset osat kohtuullisessa ajassa.
Huoltoedustajalla tulee olla vapaa pääsy altaan jokaiselle sivulle!
Terassin tai muun rakennetun rakennelman purusta, ulkoporealtaan poistamisesta tai uudelleen asentamisesta
johtuvat kulut laskutetaan ostajalta.